Oferta

Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna przedsiębiorców

 • sporządzanie i weryfikacja kontraktów i umów

 • sporządzanie opinii prawnych

 • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji

 • dochodzenie i zabezpieczenie roszczeń gospodarczych

 • rejestracja spółek handlowych, fundacji, stowarzyszeń

 • pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami

 • obsługa korporacyjna osób prawnych

 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Prawo medyczne

 • reprezentacja lekarzy w sądowych postępowaniach cywilnych i karnych, oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

 • reprezentacja pacjentów w sądowych postępowaniach cywilnych i karnych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

 • obsługa bieżącej działalności placówek medycznych

 • doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego

 • weryfikacja dokumentów i umów

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych

Prawo cywilne

 • sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień, ugód i innych aktów prawnych

 • prowadzenie spraw w procesie cywilnym oraz w postępowaniach nieprocesowych

 • odszkodowania z tytułu niewykonania umowy

 • windykacja należności

 • weryfikacja dokumentów i umów

 • prowadzenie spraw rodzinnych

 • opinie i porady prawne

Prawo karne

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę

 • obronę oskarżonych w postępowaniu karnym

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary

 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa

 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw

 • prowadzenie spraw  przed sądem w sprawach wykroczeniowych