Przegląd prawa

Z DOŚWIADCZEŃ KANCELARII

Wygrana sprawa dotycząca naruszenia przez prasę dóbr osobistych wspólników spółki cywilnej Spór powstał na tle publikacji w lokalnej...

NABYCIE WŁASNOŚCI BUDYNKÓW

Jakiś czas temu odwiedził mnie przedsiębiorca, który przedstawił poważny problem oraz gotowe w Jego rozumieniu rozwiązanie. Problemem...

Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu

Bardzo odważne orzeczenie Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt: I CSK 125/18). Pomimo braku drastycznego naruszenia...